Skip to Content Contact Us

המדרשה להשתלמויות עורכי דין

משמשת כגוף ההשתלמויות הבלעדי של לשכת עורכי הדין, פועלת בפריסה ארצית ומקיימת השתלמויות ב-6 מחוזות לשכת עורכי הדין (צפון, חיפה, ירושלים, מרכז, תל-אביב,  דרום).

המדרשה פועלת בשני סמסטרים- נובמבר עד מרץ ומאי עד יולי.

המדרשה פועלת בשיתוף פעולה עם 6 מוסדות אקדמיים- המסלול האקדמי המכללה למנהל, מכללת ספיר, המכללה האקדמית נתניה, המרכז האקדמי למשפט ועסקים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

המדרשה פועלת בשיתוף פעולה עם ארגונים וגופים שונים (לשכת רואי החשבון, רשות המסים, לשכת שמאי המקרקעין, מוסדות אקדמיה ופקולטות למשפטים ועוד) על מנת לייצר תכנים מקצועיים ברמה גבוהה,

בין המרצים הלוקחים חלק בפעילות המדרשה – שופטים, עורכי דין בכירים מהמגזר הציבורי והפרטי, אנשי תקשורת, אנשי ממשל, נבחרי ציבור, כלכלנים, אנשי רוח ותרבות ועוד.     

תכנית המדרשה, לאור היותה תכנית מקיפה, נותנת מענה לכל תחומי המשפט, מוכרים כחדשים, ומקנה לכלל עורכי הדין את הכלים הטובים ביותר להתמודדות עם האתגרים המקצועיים של כל אחת ואחד בעבודתם השוטפת.

תכלית המדרשה היא לשמור על העקרונות הבאים:

דגש על הפרקטיקה וזאת מבלי להזניח את הרמה והאיכות האקדמיות הנדרשות.

הרצאות המועברות על ידי מרצים מתחומי המשפט השונים- שופטים, אנשי אקדמיה, עורכי דין מהמגזר הפרטי והציבורי ועוד.

קיום השתלמויות בפריסה גאוגרפית רחבה בשיתופי פעולה מוצלחים ומבורכים עם הוועדים המחוזיים השונים.

שמירה על רמת מחירים נמוכה

שירות אדיב, מקצועי ויעיל

המדרשה מציעה לקהל עורכי הדין גם השתלמויות העשרתיות שאינן בתחומי המשפט המוכרים, כדוגמת הערכת שווי חפצי אומנות, אנגלית למשפטנים ועוד.      

Back top top דילוג לתוכן