Skip to Content Contact Us

ניתן להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית בשל עיצום כספי שמטילה רשות המיסים על מי שאינו מגיש דוח במועד – קובע (30.12.18) שופט בית המשפט המחוזי מרכז, שמואל בורנשטיין. הוא מציין, כי על פניו – קביעתו נכונה גם לגבי עיצומים כספיים דומים.

רשות המיסים ביקשה לדחות על הסף בקשה שכזאת, בנימוק שהעיצום הכספי איננו בגדר "מס, אגרה או תשלום חובה אחר" – שרק עליהם ניתן לתבוע את רשויות המדינה, בהתאם לפרט 11 לתוספת השנייה לחוק תביעות ייצוגיות. לדבריה, לא מדובר במס שתפקידו לממן את פעולות המדינה, אלא בקנס שמהותו עונשית.

השופט בורנשטיין אומר תחילה, כי העיצום הכספי הוא "תשלום חובה" – אך מזכיר שיש לבחון גם את מהותו של התשלום ולא רק את הגדרתו הפורמלית. בעניין זה הוא מוצא, כי אין מקום לאבחנה שעשתה רשות המיסים בין העיצום לבין המס, שכן לא ניתן לומר שההכנסות מן העיצומים הכספיים אינן משמשות למימון תקציב המדינה, וברור שמהותם אינה מסחרית (שכן אין הם ניתנים תמורת שירות כלשהו).

עוד דוחה השופט בורנשטיין את הטענה לפיה מדובר בצעד עונשי. לדבריו, קנס הוא תוצאה של הליך פלילי ונובע מהודאה או מהרשעה, בעוד העיצום הכספי הוא צעד מינהלי שאינו נושא אופי פלילי. העיצום נועד לייעל את גביית המיסים ולכן מטרתו היא מינהלית ולא עונשית. ואפילו אם יש לו גם תכלית הרתעתית, אין די בכך כדי להוציא מתחולת הפרט ה-11 – מוסיף השופט בורנשטיין. הוא גם סבור שאין הבדל בין עיצום זה לבין קנסות מינהליים בתחום מיסוי המקרקעין, לגביהם כבר נפסק שאפשר להגיש תביעות ייצוגיות.

לצפייה בפסק הדין לחצו כאן

Back top top דילוג לתוכן