Skip to Content Contact Us

בית המשפט העליון קובע, בשני פסקי דין אשר פורסמו באותו יום (3.3.19), כי יש להחמיר בענישה בעבירות אלימות ובעבירות המבוצעות נגד זקנים.

השופט יוסף אלרון (בהסכמת השופטים עוזי פוגלמן ומני מזוז) דחה את ערעורו של אדם שהודה בהריגה, כאשר שיסף את גרונו של הקורבן לאחר קטטה, ונדון ל-19 שנות מאסר. השופט אלרון אומר: "מעשי האלימות להם אנו עדים לאחרונה, והקלות הבלתי-נסבלת של השימוש בסכין לפגיעה באחר עד כדי נטילת חייו, מלמדת על זילות בחיי אדם ומחייבת ענישה מחמירה אשר תבטא את הסלידה ממעשים אלה ותרתיע עבריינים פוטנציאליים מביצוען".

עוד קבע השופט אלרון, כי העובדה שהמערער היה שיכור, אינה עילה להקל בעונשו: "משנכנס המערער למצב שכרות מבחירה, אין הוא יכול להלין על תוצאותיה של בחירה זו".

הנשיאה אסתר חיות דחתה (בהסכמת המשנה לנשיאה חנן מלצר והשופטת דפנה ברק-ארז) את ערעורו של צעיר, אשר בהיותו קטין תקף ושדד קשישה בת 87 ביחד עם אחר. המערער נדון ל-82 חודשי מאסר, ובדחותה את ערעורו אומרת הנשיאה:

"בית משפט זה עמד פעמים רבות על חומרתן הרבה של עבירות דוגמת אלה שבהן הורשע המערער, על הערכים החברתיים הנפגעים כתוצאה מביצוען, ועל הצורך לנקוט לגביהן מדיניות של ענישה מחמירה ומרתיעה הכוללת רכיב משמעותי של מאסר בפועל. אכן, 'יש להשית עונשים מרתיעים על שודדים הבוחרים להם לקורבנות את המבוגרים והקשישים שבחברה'".

 

לצפייה בפסק דין ע"פ 4524/18 לחצו כאן

לצפייה בפסק דין ע"פ 8614/17 לחצו כאן

Back top top דילוג לתוכן