Skip to Content Contact Us

דיני מכרזים

פרטי ההכשרה

דיני מכרזים ים 1

דיני מכרזים ים 2

דיני מכרזים ים 3

דיני מכרזים ים 4
השתלמות:
דיני מכרזים
10 מפגשים | ימי ראשון | החל מ-19.1.20 | 00:02-00:61
בית הלשכה, רח' שופן 1, ירושלים
השתלמות תעודה המוכרת לצורכי גמול השתלמות
 [הנחיות הרשמה לגמול השתלמות בסוף החוברת]
מרכזים אקדמים
פרופ' אריה רייך
הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן
עו"ד דורון תמיר
משרד עורכי דין יגאל ארנון ושות'
מפגש 1. | 19.01.2020
16:20-16:30
דברי ברכה
16:30-18:00
המכרז הציבורי – בין המשפט המינהלי לדיני החוזים
פרופ' בנימין שמואלי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן
18:15-19:45
שרשרת השלבים של המכרז הציבורי וההליך המשפטי
פרופ' בנימין שמואלי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן
מפגש 2. | 26.1.20
16:30-18:00
עיצוב וכתיבת מכרז
פרופ' עומר דקל ולר, משרד עורכי דין דקל
18:15-19:45
מבט על דיני המכרזים מזוית המזמין הציבורי
עו"ד ירון זפט, יועץ משפטי, החברה הממשלתית נתיבי ישראל
מפגש 3. | 2.2.20
16:30-18:00
מכרזים מורכבים
עו"ד איילת סימון-וקסלר, משרד עורכי דין סימון וקסלר, שפירר מעוז ושות'
18:15-19:45
מכרזים פרטיים
פרופ' משה גלברד, הפקולטה למשפטים, המכללה האקדמית נתניה
מפגש 4. | 9.2.20
16:30-18:00
אספקטים מיוחדים של מכרזי מערכת הביטחון
עו"ד איתי אופיר, היועץ המשפטי, משרד הביטחון
18:15-19:45
פגמים בהצעות המוגשות במכרזים ואפשרות תיקונם
השופט ארנון דראל, בית המשפט המחוזי ירושלים
מפגש 5. | 16.2.20
16:30-18:00
תחולת דיני המכרזים על גופים דו-מהותיים
ד"ר אסף הראל, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן
18:15-19:45
מבט על דיני המכרזים מזוית דיני התחרות [מהו תיאום הצעות, מותר ואסור]
עו"ד רונית אמיר יניב, יו"ר (משותפת) ועדת הגבלים עסקיים, לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין יגאל ארנון ושות‘
מפגש 6. | 23.2.20
16:30-18:00
ניהול הליך משפטי בעתירות מכרזים מנקודת המבט של הפרקליטות
עו"ד כוכבית נצח דולב, פרקליטות מחוז ירושלים אזרחי
18:15-19:45
עילות לתקיפת הצעות במכרז
עו"ד אורן רוט, משרד עורכי דין יגאל ארנון ושות‘
מפגש 7. | 1.3.20
16:30-18:00
סעד הפיצויים בדיני מכרזים
פרופ' אריה רייך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן
18:15-19:45
מכרזים בינלאומיים והעדפת תוצרת הארץ
פרופ' אריה רייך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן
מפגש 8. | 8.3.20
16:30-18:00
סעדים זמניים בעתירות מנהליות במכרזים
ד"ר עו"ד אורן שבת, משרד עורכי דין ד"ר אורן שבת
18:15-19:45
מכרזי רשויות מקומיות
עו"ד אלי מלכה, היועץ המשפטי, עיריית ירושלים
מפגש 9. | 15.3.20
16:30-18:00
דיני מכרזים – חקיקה, מגמות וחידושים
עו"ד מיכל עקביה, המשנה ליועץ המשפטי במשרד האוצר
18:15-19:45
סוגיות מרכזיות במכרזי רשות מקרקעי ישראל
עו"ד טלי מורלי ועו"ד מלי וגנר, רשות מקרקעי ישראל
מפגש 10. | 22.3.20
16:30-18:00
מעמד ועדת המכרזים וארגז כלים למתמודדים במכרזים
עו"ד דורון תמיר, משרד עורכי דין יגאל ארנון ושות'
18:15-19:45
אתגרים בניהול מכרזים בישראל – רב שיח
פרופ' אריה רייך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן
מר נחמיה קינד, סגן בכיר לחשב הכללי במשרד האוצר
עו"ד יואל בריס, שירותי משפט וממשל, לשעבר יועץ משפטי, משרד האוצר
עו"ד דורון תמיר, משרד עורכי דין יגאל ארנון ושות'
עלות ההשתלמות לעו"ד: 550 ₪
לפרטים נוספים: 02-5416316/7
ההרשמה:
באתר מחוז ירושלים: http://israelbar.mpage.co.il/
או במייל: course@jer-bar.org.il

 

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    Back top top דילוג לתוכן