Skip to Content Contact Us

הכשרת ייפוי כוח מתמשך מחוז ירושלים-מאי 2020

פרטי ההכשרה
המוצר אינו זמין
מחוז ירושלים
מחוז ירושלים
ההרשמה לחברי המחוז בלבד
יום ד' | 6.05.20 | 8:30-15:30
יום ה' | 7.05.20 | 8:30-15:30
בית הפרקליט, רח' שופן 1, ירושלים
עלות לעו"ד: 300 ש"ח
חובת נוכחות בכל המפגשים וכן חובת רישום בתחילת ובסיום כל מפגש
ההשתתפות מהווה תנאי להסמכת עוה"ד להחתמה על ייפוי כוח מתמשך ע"פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 1962
הרשמה:
באתר המדרשה להשתלמות עורכי דין www.midrashalaw.org.il
או באמצעות מענה טלפוני במס' 1-599-500-606
שאלות ובירורים: mazal.ne@Israelbar.org.il

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    Back top top דילוג לתוכן