Skip to Content Contact Us

הסמכה בינלאומית בתקנות GDPR- דצמבר 2019

פרטי ההכשרה
המוצר אינו זמין

 

 

תוכנית הסמכה בינלאומית אתר 12.19
הסמכה בינלאומית בתקנות GDPR
סוקר רגולטיבי להגנת פרטיות, מאגרי מידע וסייבר
3 מפגשים אקדמיים | ימי שני-רביעי
16-18.12.19 | 08:30-15:30
בית הפרקליט, רח' דניאל פריש 10, תל-אביב
מרכזים אקדמיים:
עו"ד יעקב עוז , משרד עורכי דין יעקב עוז ושות'
עו"ד אייל שטרנברג: שותף במשרד עורכי דין שרקון בן עמי אשר ושות' & נאמן, קינן ושות'
הקורס מהווה הסמכה מטעם EXIN (הולנד) – אחד מארגוני ההסמכה האירופאים המוכרים
ביותר בתחום הגנת המידע והפרטיות
הקורס ילווה במצגות, מבחני ידע שוטפים, סימולציות וכו'
בינואר 2020 ייערך מבחן הסמכה
הקורס מנוהל אדמיניסטרטיבית על ידי לשכת עורכי הדין ויועבר על ידי המכון האירופי לניהול ומימון (EIMF), שותף ההדרכה האזורי המאושר EXIN & IAPP מאירופה ומארצות הברית. הקורס יתקיים בעברית עם מרצים מהארץ ומהעולם. מוסמכי הקורס יקבלו תעודה בינלאומית ייחודית להגנת הפרטיות.
מפגש 1.  | 16.12.19
הדין האירופאי
08:00-08:30
התכנסות וכיבוד קל
08:30-08:45
דברי ברכה
עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין
08:45-10:00
פתיחת הקורס והכרות
מבוא ל-GDPR
הגדרות, חוקים וכללים של ה-EU
עו"ד רון ברוכשטיין, EIMF קפריסין
10:00-10:15
הפסקה
10:15-11:45
עקרונות הבסיס ואבחנה בין מידע מוגן למידע פרטי
מהו מידע פרטי מוגן
מהו שימוש לגיטימי במידע
כיצד מעבדים מידע מוגן מבחינה רגולטיבית
עו”ד רון ברוכשטיין, EIMF קפריסין
11:45-12:30
הפסקת צהריים
12:30-14:00
הפרת חובת הגנת המידע ופעולות לביצוע
עו"ד רון ברוכשטיין, EIMF קפריסין
14:00-14:15
הפסקה
14:15-15:30
זכויות בעלי המידע, שימוש והפצה
עו"ד רון ברוכשטיין, EIMF קפריסין
מפגש 2.  | 17.12.19
הדין האירופאי
08:15-08:30
התכנסות וכיבוד קל
08:30-10:00
ארגון והסדרה של הגנת מידע בארגון
ההסדרים החקיקתיים
רגולציה וגופים אחראים
הגדרות תפקידים וניתוחי עיסוקים
עמידה בתנאי סף
עו”ד רון ברוכשטיין, EIMF קפריסין
10:00-10:15
הפסקה
10:15-11:45
העברת מידע לצד שלישי
כללי חובה לכל ארגון
DPIA – הערכה פנים ארגונית של פגיעה בהגנת המידע
הגנת מידע של הארגון בהליכי שיווק ובמידע ברשתות חבריות
עו”ד רון ברוכשטיין, EIMF קפריסין
11:45-12:30
הפסקת צהריים
12:30-14:00
תרגול לקראת המבחן
עו"ד רון ברוכשטיין, EIMF קפריסין
14:00-14:15
הפסקה
14:15-15:15
אבטחת מידע מול רגולציה של הגנת פרטיות – פיתוח תכניות וביצוע משימות בארגון
עו"ד רון ברוכשטיין, EIMF קפריסין
מפגש 3.  | 18.12.19
הדין הישראלי – העשרה
08:15-08:30
התכנסות וכיבוד קל
08:30-10:00
תקנות הגנת הפרטיות [אבטחת מידע]
עקרונות הגנת המידע ופרטיות בישראל – הגדרות
סוגי מאגרי מידע ודרגות
מיפוי מערכות וסקר סיכונים
מנהל מאגר וחובות בעל מאגר
עו"ד עדן אברהם, המחלקה המשפטית ברשות להגנת הפרטיות, משרד המשפטים
10:00-10:15
הפסקה
10:15-11:15
ביטוח סייבר
רו"ח מיכל שלמה, מנהלת מחלקת סיכונים מיוחדים מנורה חברה לביטוח
11:30-12:15
חקירות סייבר ודלף מידע
מר פז שוורץ, מנכ"ל חברת רשת חקירות
12:15-13:00
הפסקת צהריים
13:00-14:30
תכניות הגנת מידע ופרטיות מידע ומאגרים
ניהול מאובטח של מאגרי מידע משמעותו והשלכותיו
עו"ד אייל שטרנברג, שותף במשרד עורכי דין שרקון בן עמי אשר ושות' & נאמן, קינן ושות'
14:30-15:30
תיעוד ודיווח על אירועי אבטחה ותיעוד ביצוע פעולות
פסיקה ואכיפה בישראל
עו"ד יעקב עוז, משרד עורכי דין יעקב עוז ושות'
15:30
חלוקת תעודות
עלות התכנית לעו"ד: 2,940 ₪
עלות המבחן: 800 ₪
הרשמה:
באתר המדרשה להשתלמות עורכי דין
www.midrashalaw.org.il
או באמצעות מענה טלפוני: 1-599-500-606

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    Back top top דילוג לתוכן