Skip to Content Contact Us

השתלמות (9) מקוונת בנושא: ייפוי כוח מתמשך – פרקטיקה למתקדמים ומה שעוה"ד המוסמכים חייבים לדעת 2023

פרטי ההכשרה
המוצר אינו זמין
ריכוז אקדמי:
השתלמות (9) מקוונת בנושא: ייפוי כוח מתמשך – פרקטיקה למתקדמים ומה שעוה"ד המוסמכים חייבים לדעת 2023
עו"ד רננה קריגל
משרד עורכי דין יהושע מ. דויטש
השתלמות (9) מקוונת בנושא: ייפוי כוח מתמשך – פרקטיקה למתקדמים ומה שעוה"ד המוסמכים חייבים לדעת 2023
עו"ד איריס טנצר
משרד עורכי דין גושן-טנצר ושות'

מה בתכנית:

מפגש 1| 13.2.23

דברי ברכה: עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין

16:30-17:15
חמשת השחקנים שביפוי הכח המתמשך, תפקידיהם וסמכותיהם
עו"ד איריס טנצר, משרד עורכי דין גושן-טנצר ושות'

17:15-17:45
ניגוד עניינים של עוה"ד עורך/ת ייפוי הכוח המתמשך: נגוד עניינים, ייצוג
הלקוח בעניינים אחרים, עוה"ד עורך/ת המסמך כבעל/ת תפקיד ביפוי הכח המתמשך - מיופה כוח/מיודע
עו"ד שאדי סרוג'י, משרד עורכי דין שאדי סרוג'י

18:00-19:15
בקשות בעניין ייפוי כח מתמשך בבית משפט לענייני משפחה - פרוצדורה
ומהות (בקשות למינוי אפוטרופוס לממנה, ביטולי יכ"מ, בקשות לאישור מכר,
פירוק שיתוף, השקעת כספים, אישור הלוואה מחשבון הממנה)
עו''ד איריס זבולון, האפוטרופוס הכללי ירושלים

מפגש 2 | 20.2.23
16:30-17:45
בנקים ויכ"מ: חדשות, עדכונים וטעויות נפוצות
עו''ד שמואל רוזנר, משרד עורכי דין קמחי, פלד , שילה, כהן ושות'
18:00-19:15
נכסים משפחתיים ותאגידים בייפוי הכח המתמשך
עו"ד רז לבנת, משרד עורכי דין רז ליבנת

מפגש 3 | 27.2.23

16:30-17:45
טופס ייפוי הכוח המתמשך: חידושים, היבטים טכניים, טעויות נפוצות
עו"ד הראל כהן, משרד עורכי דין הראל כהן

18:00-19:15
סוגיות ושאלות שונות בייפוי כח מתמשך:
מידע לקרובי הממנה; סעיפי הסכמות לטיפול הפסיכיאטרי; הוראה בדבר
אי הארכת חיים; יכ"מ לאחר פטירה; חו"ל- נכסים בחו"ל, יכ"מ עבור לקוח
שנמצא בחו"ל; יכ"מ שנערך בחו"ל; רישום הערת יכ"מ בלשכת רישום
המקרקעין ועוד
עו"ד רננה קריגל, משרד עורכי דין יהושע מ. דויטש

המלאי אזל

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    Back top top דילוג לתוכן