Skip to Content Contact Us

השתלמות מקוונת (35) בנושא: רישום והסדר מקרקעין | חלק ב' 2023

פרטי ההכשרה
המוצר אינו זמין

רישום בטל': 03-6361313

בירורים במייל: midrasha@Israelbar.org.il

  • הזכאות לתעודה בכפוף להשתתפות ב-80% מההשתלמות
  • התכנית כפופה לשינויים

משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישותנא לפנות לעו"ד מזל נייגו פיטוסי

mazal.ne@Israelbar.org.il | 03-6361311

ריכוז אקדמי:
עו”ד לירון קריגל, לשעבר רשם מקרקעין, משרד עורכי דין לירון קריגל

מפגש 1 | 4.7.23

דברי ברכה

דברי פתיחה
עו”ד לירון קריגל

17:00-18:00
מבוא לרישום פרצלציה
גב' גיתית שומכר, מנהלת לשכת פרצלציות

18:15-19:15
מחיקת עיקולים "ישנים" סעיף 157 א לחוק המקרקעין
עו"ד לירון קריגל, לשעבר רשם מקרקעין, משרד עורכי דין לירון קריגל

מפגש 2 | 13.7.23

17:00-18:00

17:15-18:00
הליך הזיהוי ותיקוני טעות סופר
עו"ד ליטל לוין, ממונה ייעוץ משפטי הנהלת הרשות

18:15-19:15
ערר וערעור
עו"ד ליטל לוין, ממונה ייעוץ משפטי הנהלת הרשות

מפגש 3 | 20.7.23

17:00-18:00
סוגיות ברישום מקרקעין בהליכי התחדשות עירונית
עו"ד אמיר ויס, רשם נצרת

18:15-19:15
מבוא לרישום בתים משותפים
מר רביב מייזל, מפקח מינהלי מרכז ודרום

מפגש 4 | 25.7.23

17:00-18:00
גדרי סמכות המפקח על רישום בתים משותפים
מר מאיר פורת, מפקח שיפוטי פתח תקוה

18:15-19:15
שיח רשמים
עו"ד אפרת בוכריס, רשמת מקרקעין
עו"ד יוני קרוואני, רשם באר שבע
עו"ד אמיר וייס, רשם נצרת
עו"ד דניאל מור, רשם מקרקעין רחובות ואשדוד
עו"ד עזי אלטשולר, רשם מקרקעין תל-אביב

מפגש 5 | 30.7.23

17:00-18:00
לשכות הרישום כצד להליך המשפטי
עו"ד עדי אברונין, פרקליטות אזרחי תל-אביב

18:15-19:15
עדכונים מקצועיים וסיכום
עו"ד לירון קריגל, לשעבר רשם מקרקעין, משרד עורכי דין לירון קריגל

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    Back top top דילוג לתוכן