Skip to Content Contact Us

השתלמות עומק בנושא: דירקטורים 2024

פרטי ההכשרה

פייסבוק דירקטורים עומק

12 מפגשים | ימי רביעי החל מ- 3.4.2024 | 16:30-19:30 | ZOOM

מרכזים אקדמיים:
עו"ד ד"ר יהודית קורן, משרד עורכי דין יריב גונן ושות'
עו"ד ד"ר יעל ארידור בר-אילן, משרד עורכי דין ד"ר יעל ארידור בר-אילן
עו"ד אהרן מיכאלי, משרד עורכי דין גולדפרב זליגמן ושות'

תכנית ההשתלמות:

מפגש 1 | 3.4.2024
דברי ברכה
עו''ד עמית בכר, ראש לשכת עורכי הדין

16:30-18:00
חובת האמונים החלה על דירקטורים ונושאי משרה
עו''ד אהרן מיכאלי, משרד עורכי דין גולדפרב זליגמן ושות'

18:15-19:30
חובות זהירות של דירקטורים ונושאי משרה
פרופ' הדרה בר-מור, המכללה האקדמית נתניה

מפגש 2 | 10.4.2024

16:30-18:00
כלפי מי חבים הדירקטורים חובות אמונים וזהירות?
עו''ד ד''ר יהודית קורן, משרד עורכי דין יריב גונן ושות'

18:15-19:30
בקורת שיפוטית על החלטות הדירקטוריון והועדה המיוחדת
עו''ד יהודה רוזנטל, משרד עורכי דין גולדפרב זליגמן ושות'

מפגש 3 | 17.4.2024

16:30-18:00
בעלות מבוזרת, שליטה, ושיתופי פעולה בין גופים מוסדיים
פרופ' יעקב קסטיאל, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת ת''א

18:15-19:30
זכויות דירקטורים
עו''ד ד''ר יעל ארידור בר-אילן, משרד עורכי דין ד''ר יעל ארידור בר-אילן

מפגש 4 | 1.5.2024

16:30-18:00
היקף חובת ההשגחה ותחולת הלכת caremark בישראל
עו"ד רוני טלמור, ראש אשכול תאגידים ושוק ההון, המחלקה למשפט כלכלי, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

18:15-19:30
בטוח, פטור ושיפוי לדירקטורים
עו"ד סיגל שלימוף-רכטמן, משרד עורכי דין גרוס אורעד שלימוף ושות'


מפגש 5 | 8.5.2024

16:30-18:00
אחריות הדירקטורים במיזוג חברות
עו"ד דליה טל, משרד עורכי דין דליה טל

18:15-19:30
ניהול תביעות נגזרות וייצוגיות נגד דירקטורים
עו"ד אמיר שאשא, משרד עורכי דין צמח-שאשא

מפגש 6 | 15.5.2024

16:30-18:00
בעלי שליטה
ד"ר אסף אקשטיין, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

18:15-19:30
עבודת הדירקטוריון: כלים יישומיים ותובנות
עו"ד שלומית ברנע-פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה


מפגש 7 | 22.5.2024

16:30-18:00
רווחים ראויים לחלוקה וחלוקה אסורה
עו"ד רונה ברגמן נוה, משרד עורכי דין גרוס ושות'

18:15-19:30
קיפוח המיעוט
עו"ד יואל פרייליך, משרד עורכי דין גיסין ושות'

מפגש 8 | 5.6.2024

16:30-18:00
אכיפה מנהלית ותכניות אכיפה
עו"ד ענר ברגר, משרד עורכי דין ענר ברגר

18:15-19:30
"דגלים אדומים" לדירקטור – פשיעה כלכלית והלבנת הון
עו"ד אביה אלף, האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת תל אביב


מפגש 9 | 19.6.2024

16:30-18:00
אחריות פלילית של דירקטורים
עו"ד יפעת מנור-נהרי, אדרת, מנור-נהרי משרד עורכי דין

18:15-19:30
זכויות חוקתיות של תאגידים
פרופ' אוריאל פרוקצ'יה, אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה העברית

מפגש 10 | 26.6.2024

16:30-18:00
ניתוח וקריאת דוחות כספיים ואורות אדומים לדירקטורים
רו"ח יוליה לוי, משרד רואי חשבון יוליה לוי

18:15-19:30
עקרונות יסוד בדיני ניירות ערך, מידע פנים ואכיפה
עו"ד גור נאבל, משרד עורכי דין גולדפרב זליגמן ושות'

מפגש 11 | 3.7.2024

16:30-18:00
הביקורת של הרשות לניירות ערך בחברות ציבוריות
רו"ח ניר דוד, הרשות לניירות ערך

18:15-19:30
חדשות משולחנה של הרשות לניירות ערך
נציג הרשות לניירות ערך

מפגש 12 | 10.7.2024


16:30-18:00
חדלות פירעון ושיקום כלכלי
עו"ד סיגל רוזן-רכב, משרד עורכי דין רוזן-מזרחי

18:15-19:30
תפקוד דירקטורים ומנהלים בחברות בתקופת משבר
עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס, חברת ד"ר שלמה נס ושות'

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    Back top top דילוג לתוכן