Skip to Content Contact Us

השתלמות עומק בנושא: דירקטורים

פרטי ההכשרה
המוצר אינו זמין

12 מפגשים | ימי חמישי | החל מ- 16.12.2021
| 16:30-19:45 | בית אסיה, רח' ויצמן 4, תל-אביב


התכנית כפופה לשינויים | הזכאות לתעודה בכפוף להשתתפות ב-80% מההשתלמות | תעודה סיום השתלמות תחולק במפגש הסיום | המדרשה לא מחויבת להעביר מצגות

מרכזים אקדמיים:
עו"ד ד"ר יהודית קורן, משרד עורכי דין יריב גונן ושות'
עו"ד ד"ר יעל ארידור בר-אילן, משרד עורכי דין ד"ר יעל ארידור בר-אילן
עו"ד אהרן מיכאלי, משרד עורכי דין גולדפרב זליגמן ושות'

מפגש 1 | 16.12.2021

16:15
התכנסות וכיבוד קל

16:40
דברי ברכה:
עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין

16:45-18:00
חובת האמונים החלה על דירקטורים ונושאי משרה
עו''ד אהרן מיכאלי, משרד עורכי דין גולדפרב זליגמן ושות'

18:15-19:45
חובות זהירות של דירקטורים ונושאי משרה
פרופ' הדרה בר-מור, בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית נתיה

מפגש 2 | 23.12.2021

16:30-18:00
כלפי מי חבים הדירקטורים חובות אמונים וזהירות?
עו''ד ד''ר יהודית קורן, משרד עורכי דין יריב גונן ושות'

18:30-19:45
זכויות דירקטורים
עו''ד ד''ר יעל ארידור בר-אילן, משרד עורכי דין ד''ר יעל ארידור בר-אילן

מפגש 3 | 30.12.2021

16:30-18:00
"דגלים אדומים" לדירקטור – פשיעה כלכלית והלבנת הון
עו''ד אביה אלף, הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב

18:15-19:45
היבטים מעשיים בעבודת הדירקטוריון
עו''ד שלומית ברנע-פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

מפגש 4 | 6.1.2022

16:30-18:00
בקורת שיפוטית על החלטות הדירקטוריון
עו"ד יהודה רוזנטל, משרד עורכי דין גולדפרב זליגמן ושות'

ותביעה נגזרת בתחום דיני חברות וני"ע
עו''ד ליאב וינבאום, פרקליטות מחוז תל-אביב (אזרחי)

מפגש 5 | 13.1.2022

16:30-18:00
קיפוח המיעוט
עו''ד רונן עדיני, משרד עורכי דין רונן עדיני ושות'

18:15-19:45
ניהול תביעות נגזרות וייצוגיות נגד דירקטורים
עו''ד אמיר שאשא, משרד עורכי דין צמח-שאשא

מפגש 6 | 20.1.2022

16:30-18:00
אחריות הדירקטורים במיזוג חברות
עו''ד דליה טל, משרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות'

18:30-19:45
אחריות אישית של דירקטורים ונושאי משרה בנזיקין
ד"ר קובי קסטיאל, אוניברסיטת תל אביב

מפגש 7 | 27.1.2022

16:30-18:00
רווחים ראויים לחלוקה וחלוקה אסורה
עו"ד רונה ברגמן נוה, משרד עורכי דין גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות'

18:15-19:30
הסתמכות דירקטורים על חוות דעת מקצועיות
עו"ד יוסי חכם, משרד עורכי דין חכם את אור-זך

מפגש 8 | 3.2.2022

16:30-18:00
אכיפה מנהלית ותוכניות אכיפה
עו''ד ענר ברגר, משרד עורכי דין ענר ברגר

18:30-19:45
בטוח, פטור ושיפוי לדירקטורים
עו"ד סיגל שלימוף, משרד עורכי דין גרוס אורעד שלימוף ושות'

מפגש 9 | 10.2.2022

16:30-18:00
אחריות פלילית של דירקטורים
עו"ד יפעת מנור-נהרי, משרד עורכי דין גיורא אדרת
18:30-19:45
מבחן הרווח לחלוקת דיבידנד
פרופ' אוריאל פרוקצ'יה, אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה העברית

מפגש 10 | 17.2.2022

16:30-18:00
סוגיות בקריאת דוחות כספיים
רו"ח איהאב סרחאן, קוסט פורר גבאי את קסירר

18:30-19:45
שוק ההון, הנפקות, ואחריות נושאי משרה
עו''ד גור נאבל, משרד עורכי דין גולדפרב זליגמן ושות'

מפגש 11 | 24.2.2022

16:30-18:00
הביקורת של הרשות לניירות ערך בחברות ציבוריות
רו"ח ניר דוד, הרשות לניירות ערך

18:30-19:45
חדשות משולחנה של הרשות לניירות ערך
עו"ד קרן גיחז, הייעוץ המשפטי, הרשות לנ"ע

מפגש 12 | 3.3.2022

16:30-18:00
חדלות פירעון ושיקום כלכלי
עו''ד סיגל רוזן-רכב, משרד עורכי דין סיגל רוזן רכב

18:30-19:45
תפקוד דירקטורים ומנהלים בחברות בתקופת משבר
עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס, חברת ד"ר שלמה נס ושות'

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    לוח אירועים
    Back top top דילוג לתוכן