Skip to Content Contact Us

השתלמות עומק בנושא: דירקטורים

פרטי ההכשרה
המוצר אינו זמין

12 מפגשים | ימי חמישי | החל מ- 16.12.2021
| 16:30-19:45 | בית אסיה, רח' ויצמן 4, תל-אביב


התכנית כפופה לשינויים | הזכאות לתעודה בכפוף להשתתפות ב-80% מההשתלמות | תעודה סיום השתלמות תחולק במפגש הסיום | המדרשה לא מחויבת להעביר מצגות

מרכזים אקדמיים:
עו"ד ד"ר יהודית קורן, משרד עורכי דין יריב גונן ושות'
עו"ד ד"ר יעל ארידור בר-אילן, משרד עורכי דין ד"ר יעל ארידור בר-אילן
עו"ד אהרן מיכאלי, משרד עורכי דין גולדפרב זליגמן ושות'

מפגש 1 | 16.12.2021

16:15
התכנסות וכיבוד קל

16:40
דברי ברכה:
עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין

16:45-18:00
חובת האמונים החלה על דירקטורים ונושאי משרה
עו''ד אהרן מיכאלי, משרד עורכי דין גולדפרב זליגמן ושות'

18:15-19:45
חובות זהירות של דירקטורים ונושאי משרה
פרופ' הדרה בר-מור, בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית נתיה

מפגש 2 | 23.12.2021

16:30-18:00
כלפי מי חבים הדירקטורים חובות אמונים וזהירות?
עו''ד ד''ר יהודית קורן, משרד עורכי דין יריב גונן ושות'

18:30-19:45
זכויות דירקטורים
עו''ד ד''ר יעל ארידור בר-אילן, משרד עורכי דין ד''ר יעל ארידור בר-אילן

מפגש 3 | 30.12.2021

16:30-18:00
"דגלים אדומים" לדירקטור – פשיעה כלכלית והלבנת הון
עו''ד אביה אלף, הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב

18:15-19:45
היבטים מעשיים בעבודת הדירקטוריון
עו''ד שלומית ברנע-פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

מפגש 4 | 6.1.2022

16:30-18:00
בקורת שיפוטית על החלטות הדירקטוריון
עו"ד יהודה רוזנטל, משרד עורכי דין גולדפרב זליגמן ושות'

ותביעה נגזרת בתחום דיני חברות וני"ע
עו''ד ליאב וינבאום, פרקליטות מחוז תל-אביב (אזרחי)

מפגש 5 | 13.1.2022

16:30-18:00
קיפוח המיעוט
עו''ד רונן עדיני, משרד עורכי דין רונן עדיני ושות'

18:15-19:45
ניהול תביעות נגזרות וייצוגיות נגד דירקטורים
עו''ד אמיר שאשא, משרד עורכי דין צמח-שאשא

מפגש 6 | 20.1.2022

16:30-18:00
אחריות הדירקטורים במיזוג חברות
עו''ד דליה טל, משרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות'

18:30-19:45
אחריות אישית של דירקטורים ונושאי משרה בנזיקין
ד"ר קובי קסטיאל, אוניברסיטת תל אביב

מפגש 7 | 27.1.2022

16:30-18:00
רווחים ראויים לחלוקה וחלוקה אסורה
עו"ד רונה ברגמן נוה, משרד עורכי דין גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות'

18:15-19:30
הסתמכות דירקטורים על חוות דעת מקצועיות
עו"ד יוסי חכם, משרד עורכי דין חכם את אור-זך

מפגש 8 | 3.2.2022

16:30-18:00
אכיפה מנהלית ותוכניות אכיפה
עו''ד ענר ברגר, משרד עורכי דין ענר ברגר

18:30-19:45
בטוח, פטור ושיפוי לדירקטורים
עו"ד סיגל שלימוף, משרד עורכי דין גרוס אורעד שלימוף ושות'

מפגש 9 | 10.2.2022

16:30-18:00
אחריות פלילית של דירקטורים
עו"ד יפעת מנור-נהרי, משרד עורכי דין גיורא אדרת
18:30-19:45
מבחן הרווח לחלוקת דיבידנד
פרופ' אוריאל פרוקצ'יה, אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה העברית

מפגש 10 | 17.2.2022

16:30-18:00
סוגיות בקריאת דוחות כספיים
רו"ח איהאב סרחאן, קוסט פורר גבאי את קסירר

18:30-19:45
שוק ההון, הנפקות, ואחריות נושאי משרה
עו''ד גור נאבל, משרד עורכי דין גולדפרב זליגמן ושות'

מפגש 11 | 24.2.2022

16:30-18:00
הביקורת של הרשות לניירות ערך בחברות ציבוריות
רו"ח ניר דוד, הרשות לניירות ערך

18:30-19:45
חדשות משולחנה של הרשות לניירות ערך
עו"ד קרן גיחז, הייעוץ המשפטי, הרשות לנ"ע

מפגש 12 | 3.3.2022

16:30-18:00
חדלות פירעון ושיקום כלכלי
עו''ד סיגל רוזן-רכב, משרד עורכי דין סיגל רוזן רכב

18:30-19:45
תפקוד דירקטורים ומנהלים בחברות בתקופת משבר
עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס, חברת ד"ר שלמה נס ושות'

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    Back top top דילוג לתוכן