Skip to Content Contact Us

השתלמות (18) מקוונת בנושא: אנגלית עסקית | סדרה 2 | 2023

פרטי ההכשרה
המוצר אינו זמין

התמודדות עם שיחות מתוכננות ]פגישות, מצגות[ ולא מתוכננות ]שיחת חולין, אנגלית מדוברת[. הבנה בין תרבותית: ציפיות, הבדלי מנטליות ודרכי
התנהלות. הבנת ההבדלים בין פגישות פרונטאליות, מקוונות וטלפון. טכניקות להתנהלות בפגישות כדי להיות פעילים בשיחה, הקשבה לאחרים והתמודדות
כשיש בעיות או כשלא מבינים.
המפגשים מיועדים למשפטנים שמעוניינים לשפר את כושר הדיבור, כתיבה, תקשורת וביטחון עצמי בעבודה השוטפת באנגלית. מטרה נוספת של
המפגשים היא הכרת כלי עזר יעילים וחומרים רלוונטיים שמהם ניתן ללמוד באופן עצמאי. כל סדרה בנויה מנושא מרכזי וכוללת חמישה מפגשים מקוונים
אינטראקטיביים ותרגול באמצעות דיבור, כתיבה בצ’ט, עבודה באתרי אינטרנט ושיתוף בדפי עבודה. המפגשים מתנהלים באנגלית בלבד. לאחר כל מפגש
יישלח מייל עם קישורים לחומרי לימוד, תרגילים באינטרנט לבדיקה עצמית ומשימות להעשרה.

*השתלמות ללא תעודה

ריכוז אקדמי: גב’ שרי קירשבלום גברא, מתמחה בלימוד אנגלית עסקית ואנגלית מדוברת

מפגש 1 | 2.4.23


17:00-18:00
נושאים טכניים: התייחסות לכל סעיף
לכתיבת מייל שנראה מקצועי

מפגש 2 | 16.4.23

17:00-18:00
התאמת הסגנון והגישה לדוברי אנגלית,
העברת מסרים

מפגש 3 | 23.4.23

17:00-18:00
צמצום שגיאות: מגבלות של כלי עזר
Spellcheck ]חשיבות ההגהה עצמית,
זיהוי מילים בעייתיות ודומות}

מפגש 4 | 30.4.23

17:00-18:00
מילות קשר בסיסיות
]in, on, at, etc[

מפגש 5 | 7.5.23

17:00-18:00
מילות קשר מתקדמות
]initially, due to, whereas, etc[

המלאי אזל

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    Back top top דילוג לתוכן