Skip to Content Contact Us

השתלמות (20) מקוונת בנושא: דיני ביטוח 2024

פרטי ההכשרה

דיני ביטוח

4 מפגשים  | החל מ ZOOM | 17:00-19:15 | 30.10.24

ריכוז אקדמי: עו“ד אורה הולט, משרד עורכי דין סקר-הולט

עלות לעו"ד: 120₪ | התכנית נתונה לשינויים | לינק התחברות לזום יישלח ביום ההשתלמות | זכאות לתעודה – השתתפות ב 80%- מהשיעורים | 5% הנחה לחברי
מועדון אקסטה-ממברס-במעמד החיוב | משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישות – נא לפנות: לעו"ד מזל נייגו פיטוסי mazal.ne@Israelbar.org.il / 03-6361311

פייסבוק דיני ביטוח

ריכוז אקדמי: עו''ד אורה הולט, משרד עורכי דין סקר-הולט

מפגש 1 | 30.10.24

דברי ברכה: עו"ד עמית בכר, ראש לשכת עורכי הדין

17:00-18:00
המקור הנורמטיבי של דיני הביטוח
1. חוק חוזה הביטוח התשמ"א-1981
2. חוק הפיקוח על עסקי הביטוח התשמ"א-1981
3. חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973
4. הכרת מושגי יסוד בשפת הביטוח

18:15-19:15
חוזה הביטוח כמכתיב התנהגות
כריתת חוזה הביטוח
סוגי פוליסות, תקופת הביטוח, חובת הגילוי, ביטול הפוליסה

מפגש 2 | 6.11.24

17:00-18:00
השפעת של דיני הנזקין על היקף הכיסוי
מקרה הביטוח, הסיכונים, הכיסויים
סעיפי פטור, חובת הבלטת סייגים

18:15-19:15
מה הייתה כוונת המשורר: פרשנות הפוליסה ונטל ההוכחה

מפגש 3 | 13.11.24

17:00-18:00
בין מבטחים - שיבוב, אחריות צולבת, ביטוח כפל, אישור קיום ביטוחים

18:15-19:15
עד מתי? התיישנות

מפגש 4 | 20.11.204

17:00-18:00
מעמדו של צד ג'; דילמת המבטח והסכמת המבוטח לפשרה

18:15-19:15
מעמדו של סוכן הביטוח, אחריות שילוחית

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    Back top top דילוג לתוכן