Skip to Content Contact Us

השתלמות (20) מקוונת בנושא: דיני ביטוח 2024

פרטי ההכשרה

דיני ביטוח

4 מפגשים | ימי חמישי | החל מ ZOOM | 17:00-19:15 | 4.7.24

ריכוז אקדמי: עו“ד אורה הולט, משרד עורכי דין סקר-הולט

עלות לעו"ד: 120₪ | התכנית נתונה לשינויים | לינק התחברות לזום יישלח ביום ההשתלמות | זכאות לתעודה – השתתפות ב 80%- מהשיעורים | 5% הנחה לחברי
מועדון אקסטה-ממברס-במעמד החיוב | משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישות – נא לפנות: לעו"ד מזל נייגו פיטוסי mazal.ne@Israelbar.org.il / 03-6361311

ריכוז אקדמי: עו''ד אורה הולט, משרד עורכי דין סקר-הולט

השתלמות מקוונת בנושא: דיני ביטוח

4 מפגשים | ימי חמישי החל מ- 4.7.2024 | 17:00-19:15 | ZOOM


מפגש 1 | 4.7.2024

17:00-18:00
המקור הנורמטיבי של דיני הביטוח
1. חוק חוזה הביטוח התשמ"א 1981-.
2. חוק הפיקוח על עסקי הביטוח התשמ"א 1981.
3. חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973
4. הכרת מושגי יסוד בשפת הביטוח


18:15-19:15
חוזה הביטוח כמכתיב התנהגות
כריתת חוזה הביטוח
סוגי פוליסות, תקופת הביטוח, חובת הגילוי , ביטול הפוליסה

מפגש 2 | 11.7.2024

17:00-18:00
השפעת דיני הנזקין על היקף הכיסוי
מקרה הביטוח, הסיכונים, הכיסויים
סעיפי פטור, חובת הבלטת סייגים


18:15-19:15
מה הייתה כוונת המשורר: פרשנות הפוליסה ונטל ההוכחה

מפגש 3 | 18.7.2024

17:00-18:00
בין מבטחים - שיבוב, אחריות צולבת, ביטוח כפל, אישור קיום ביטוחים

18:15-19:15
עד מתי? התיישנות


מפגש 4 | 25.7.2024

17:00-18:00
מעמדו של צד ג'; דילמת המבטח והסכמת המבוטח לפשרה

18:15-19:15
מעמדו של סוכן הביטוח, אחריות שילוחית

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    Back top top דילוג לתוכן