Skip to Content Contact Us

השתלמות (45) מקוונת בנושא: מיזוגים ורכישות 2024 – נדחתה

פרטי ההכשרה
אזל המלאי

רישום בטל': 03-6361313

בירורים במייל: midrasha@Israelbar.org.il

  • הזכאות לתעודה בכפוף להשתתפות ב-80% מההשתלמות
  • התכנית כפופה לשינויים

משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישותנא לפנות לעו"ד מזל נייגו פיטוסי

mazal.ne@Israelbar.org.il | 03-6361311

ריכוז אקדמי: עו’’ד אסף נחום, שותף במחלקת חברות וניירות ערך במשרד עורכי דין הרצוג פוקס נאמן

מטרת הסדנה היא להעניק כלים פרקטיים ויישומיים לעורכי דין בתחום עסקאות המיזוג והרכישה. במסגרת המפגשים, יתוארו נושאים משפטיים ועסקיים עיקריים העולים במסגרת עסקאות מיזוג ורכישה על-פי הדין הישראלי, ובין היתר נדון בנושאים הבאים:

מפגש 1 | 1.2.2024


17:00-17:45
מיזוגים ורכישות, מבנה, שיקולים עיקריים ושלבים מקדמיים | חלק א'
עו"ד אסף נחום, שותף במחלקת חברות וניירות ערך, הרצוג פוקס נאמן

18:00-18:45
מיזוגים ורכישות, מבנה, שיקולים עיקריים ושלבים מקדמיים | חלק ב'
עו"ד אסף נחום, שותף במחלקת חברות וניירות ערך, הרצוג פוקס נאמן

מפגש 2 | 8.2.2024

17:00-17:45
בדיקות נאותות | חלק א'
עו"ד אסף נחום, שותף במחלקת חברות וניירות ערך, הרצוג פוקס נאמן

18:00-18:45
בדיקות נאותות | חלק ב'
עו"ד אסף נחום, שותף במחלקת חברות וניירות ערך, הרצוג פוקס נאמןן

מפגש 3 | 15.2.2024

17:00-17:45
סוגיות מרכזיות בהסכמי מיזוג ורכישה | חלק א'
עו"ד אסף נחום, שותף במחלקת חברות וניירות ערך, הרצוג פוקס נאמן

18:00-18:45
סוגיות מרכזיות בהסכמי מיזוג ורכישה | חלק ב'
עו"ד אסף נחום, שותף במחלקת חברות וניירות ערך, הרצוג פוקס נאמן

מפגש 4 | 22.2.2024

17:00-17:45
עסקאות Going Private | חלק ב'
עו"ד ניר דאש, מנהל שותף, מחלקת חברות ניירות ערך הרצוג פוקס נאמן

18:00-18:45
עסקאות Going Private | חלק ב'
עו"ד ניר דאש, מנהל שותף, מחלקת חברות ניירות ערך הרצוג פוקס נאמן


מפגש 5 | 29.2.2024

17:00-17:45
סוגיות מרכזיות בתקנון והסכמי בעלי מניות | חלק א'
עו"ד רן חי, מנהל משותף , מחלקת חברות ניירות ערך, הרצוג פוקס נאמן

18:00-18:45
סוגיות מרכזיות בתקנון והסכמי בעלי מניות | חלק ב'
עו"ד רן חי, מנהל משותף , מחלקת חברות ניירות ערך, הרצוג פוקס נאמן

המלאי אזל

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    לוח אירועים
    Back top top דילוג לתוכן