Skip to Content Contact Us

השתלמות (44) מקוונת בנושא: אנגלית עסקית | סדרה 4 | 2023 השתלמות בוטלה

פרטי ההכשרה
המוצר אינו זמין

רישום בטל': 03-6361313

בירורים במייל: midrasha@Israelbar.org.il

  • התכנית כפופה לשינויים

משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישותנא לפנות לעו"ד מזל נייגו פיטוסי

mazal.ne@Israelbar.org.il | 03-6361311

התמודדות עם שיחות מתוכננות ]פגישות, מצגות[ ולא מתוכננות ]שיחת חולין, אנגלית מדוברת[. הבנה בין תרבותית: ציפיות, הבדלי מנטליות ודרכי
התנהלות. הבנת ההבדלים בין פגישות פרונטאליות, מקוונות וטלפון. טכניקות להתנהלות בפגישות כדי להיות פעילים בשיחה, הקשבה לאחרים והתמודדות
כשיש בעיות או כשלא מבינים.
המפגשים מיועדים למשפטנים שמעוניינים לשפר את כושר הדיבור, כתיבה, תקשורת וביטחון עצמי בעבודה השוטפת באנגלית. מטרה נוספת של
המפגשים היא הכרת כלי עזר יעילים וחומרים רלוונטיים שמהם ניתן ללמוד באופן עצמאי. כל סדרה בנויה מנושא מרכזי וכוללת חמישה מפגשים מקוונים
אינטראקטיביים ותרגול באמצעות דיבור, כתיבה בצ’ט, עבודה באתרי אינטרנט ושיתוף בדפי עבודה. המפגשים מתנהלים באנגלית בלבד. לאחר כל מפגש
יישלח מייל עם קישורים לחומרי לימוד, תרגילים באינטרנט לבדיקה עצמית ומשימות להעשרה.

*השתלמות ללא תעודה

ריכוז אקדמי: גב’ שרי קירשבלום גברא, מתמחה בלימוד אנגלית עסקית ואנגלית מדוברת

מפגש 1 | 23.10.23

17:00-18:00
We are dealing with/We deal with
[Present Progressive & Present
Simple]


18:00-19:00
ניסוח דעות ורעיונות בסגנון
I understand, we believe, the team
thinks
[Stative Verbs]


מפגש 2 | 30.10.23

17:00-18:00
e case/We have worked on the case/
We have been working on the case
[Past Simple, Present Perfect Simple &
Progressive]

18:00-19:00
e case/We have worked on the case/
We have been working on the case
[Past Simple, Present Perfect Simple &
Progressive]


מפגש 3 | 6.11


17:00-18:00
ניסוח שאלות, תרגול בזמנים מעורבים

המלאי אזל

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    Back top top דילוג לתוכן