Skip to Content Contact Us

משולחן המחלקה המקצועית ברשות המיסים – מחוז תל אביב

פרטי ההכשרה
"משולחן המחלקה המקצועית ברשות המיסים "
המושב יעסוק במדיניות רשות המיסים בנושאי מס הכנסה עדכניים, כגון פדיון מניות בידי חברה בעקבות פסיקת בית המשפט בעניין בית חוסן, החלטות מיסוי חדשות, חוזרים צפויים, תכנית העבודה לשנת 2021.
בהשתתפות:
רו"ח נדב נגר, מנהל אגף בכיר בחטיבה המקצועית, רשות המיסים.
עו"ד רו"ח ירון טיקוצקי, יו"ר (משותף) ועדת מיסים מחוז תל אביב, משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות'.
עו"ד יובל נבות, יו"ר (משותף) ועדת מיסים מחוז תל אביב, שותף, במשרד הרצוג, פוקס נאמן ושות'.

משולחן המחלקה המקצועית ברשות המיסים

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    Back top top דילוג לתוכן