Skip to Content Contact Us

ניתוח דוחות כספיים

פרטי ההכשרה
המוצר אינו זמין
תוכנית ניתוח דוחות כספיים אתר
השתלמות: ניתוח דוחות כספיים
5 מפגשים | ימי חמישי | החל מ-19.12.19
20:15-16:30 | בית הפרקליט, רח' דניאל פריש 10, תל-אביב
מרכזים אקדמים
עו"ד (רו"ח) טארק דיביני, משרד רואי חשבון זיו האפט BDO
עו"ד (רו"ח) שי כהן, משרד עורכי דין שי כהן, לשעבר מהמחלקה המקצועית ברשות המסים
מפגש 1. | 19.12.2019
16:30-17:00
התכנסות וכיבוד קל
17:00-17:15
דברי ברכה
17:15-20:15
מבנה ומטרת הדוחות הכספיים
רו"ח אורי בארי, יו"ר לשכת רו"ח מחוז תל-אביב
מפגש 2. | 26.12.2019
17:00-18:30
ניתוח דוחות כספיים ויחסים פיננסיים
רו"ח דן אטיאס, שותף וראש אשכול הנדל"ן, משרד רואי חשבון זיו האפט BDO
18:45-20:15
תפקידו ואחריותו של רו"ח המבקר
רו"ח אריאל פטל, קבוצת רואי החשבון אליוט ישראל
מפגש 3. | 02.01.2020
17:00-18:30
השפעת הדוחות הכספיים על סוגיות מיוחדות במיסוי מקרקעין – איגודי מקרקעין פירוק איגוד, רווחים ראויים לחלוקה וחברת בית
עו"ד ורו"ח שי כהן, משרד עורכי דין שי כהן לשעבר מהמחלקה המקצועית ברשות המיסים
18:45-20:15
חלוקת דיבידנדים בעידן ה-IFRS
הגב' רויטל רז, מנהלת תחום בכירה תקינה חשבונאית
מפגש 4. | 09.01.2020
17:00-18:30
היבטי מס בהלוואות בין חברתיות ויתרות חובה של בעלי מניות
מר ברק מימון, ממונה מפקח ארצי – חשבונאות
18:45-20:15
סוגיות מיוחדות בקשר בין חשבונאות ומיסוי
עו"דו רו"ח טארק דיביני, משרד רואי חשבון זיו האפט BDO
מפגש 5. | 16.01.2020
17:00-18:30
שינויי מבנה
רו"ח צבי בראל, מנהל תחום בכיר מיזוגים ופיצולים, רשות המסים
18:45-20:15
סוגיות מיוחדות בדוחות כספיים של מלכ"רים
רו"ח שמואל דחוח הלוי, משרד רואי חשבון דחוח הלוי ושות'
גב' איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי החשבון בישראל
עלות ההשתלמות לעו"ד: 170 ₪
עלות למפגש בודד: 60 ₪
הרשמה:
באתר המדרשה להשתלמות עורכי דין
www.midrashalaw.org.il
או באמצעות מענה טלפוני במס' 1-599-500-606

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    Back top top דילוג לתוכן