Skip to Content Contact Us

סדנת ZOOM בנושא: ניסוח משפטי תמציתי, בהיר ותקין – כלים מעשיים

פרטי ההכשרה
המוצר אינו זמין

10 מפגשים | ימי שני | החל מ- 1.11.2021 | 18:30-17:00 | ZOOM


התכנית כפופה לשינויים | הזכאות לתעודה בכפוף להשתתפות ב-80% מההשתלמות | לינק התחברות לזום ישלח בכל יום שיש מפגש | תעודה סיום השתלמות תישלח באמצעות הדואר האלקטרוני בקובץ להדפסה עד 30 יום מסיום ההשתלמות | המדרשה לא מחויבת להעביר מצגות | מפגשי ההשתלמות לא מוקלטים ולא ניתנים להעברה | להרשמה באמצעות מענה טלפוני: 03-6361313

מרכזים אקדמיים:
Nir Slakman 9967 (1)
עו"ד רן לוסטיגמן
בעל תואר ראשון במשפטים ובלשון עברית ותואר שני במשפטים, תלמיד לתואר שלישי בתחום הבלשנות המשפטית, מלמד בפקולטות למשפטים במוסדות אקדמיים שונים וכן מנחה סדנאות בלשון ובכתיבה משפטית לשופטים, לעורכי דין ולמתמחים.
Photo By: Shlomi Mizrahi
עו''ד מיכל אהרוני
עורכת דין, בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון ושני במחשבת ישראל, פרסמה ספרי פרוזה ומאמרים אקדמיים בכתבי עת, וכיום מלמדת ומרכזת קורסי כתיבה בפקולטות למשפטים במוסדות אקדמיים שונים.

על ההשתלמות

הכתיבה נמצאת בלב המקצוע המשפטי. בעולם רווחת כיום הגישה שהכתיבה המשפטית צריכה להפוך לבהירה ולנגישה יותר. מחקרים אמפיריים מראים כי עורכי דין המאמצים את עקרונות הכתיבה הבהירה מצליחים לשפר באופן כללי את רמת המסמכים היוצאים תחת ידם ולשכנע ביתר קלות שופטים או מקבלי החלטות.
בינואר 2021 נכנסו לתוקף תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 שהעלו על נס גם את התמציתיות של כתבי בית הדין. רבים סבורים שהרוח הנושבת מתקנות אלה תשפיע גם מעבר למשפט האזרחי.
לצד הבהירות והתמציתיות גם התקינות הלשונית משפיעה על איכות הכתיבה ועל הרושם שהיא יוצרת.
לאור כל אלה מבקשת הסדנה להקנות ולתרגל כלים מעשיים לכתיבה תמציתית, מאורגנת, בהירה ותקינה.
הסדנה מיועדת לעורכי דין בכל התחומים.

עו"ד אהרוני ועו"ד לוסטיגמן הם חברים בוועדת ניסוח משפטי של לשכת עורכי הדין וחיברו יחדיו את הספר 'זאת ועו"ד!' – הספר היחיד העוסק בלשון המשפט בישראל.

פירוט הנושאים:

מפגש 1 | 1.11.2021

18:30-17:00
כתיבה תמציתית ויעילה – חלק א:
סקירה מהירה של התקסד"א בהיבטי הניסוח;
כתיבה לא מהודקת לאור תכנון
עו"ד רן לוסטיגמן

מפגש 2 | 8.11.2021

18:30-17:00
כתיבה תמציתית ויעילה – חלק ב:
Point First
ניסוח כותרות בצורה מיטבית
כתיבה אינטגרטיבית
אי ־ חזרה
עו"ד רן לוסטיגמן

מפגש 3 | 15.11.2021

18:30-17:00
עקרונות לכתיבה משפטית בהירה – חלק א:
קיצור משפטים, פחות מילים במשפט, מבנה המשפט, מילות חלל, חזרות מיותרות
עו"ד מיכל אהרוני

מפגש 4 | 22.11.2021

18:30-17:00
עקרונות לכתיבה משפטית בהירה – חלק ב:
ז'רגון ומילות קישור; שלילות ותנאים;
מאזכרים; ראשי תיבות; כינויי הצדדים; ו/או
עו"ד מיכל אהרוני


מפגש 5 | 29.11.2021
ניסוח בהיר של חוזה
בין הנושאים שיילמדו: מבנה החוזה; צמצום ההגדרות; ניסוח למען הלקוחות; סדר הסעיפים; פירוק רשימות לסעיפים; הימנעות ממשפטי תנאי חסר; הימנעות ממשפטים טפלים
עו"ד מיכל אהרוני


מפגש 6 | 6.12.20211

18:30-17:00
עובדה! – הצגה משכנעת של עובדות
בין הנושאים שיילמדו: מבנה הסיפור; הצגת הצדדים; רלוונטיות לטיעון ובהירות; התמודדות עם הנרטיב של הצד השני; כתיבת סיפור ללא פרשנות
עו"ד מיכל אהרוני


מפגש 7 | 13.12.2021

18:30-17:00
על החובה האתית לעניין
בין הנושאים שיילמדו: עקרונות הרטוריקה; הכללה ופירוט; פתיחה וסיום; נימת הכתיבה; שמות פעולה וסביל; קלישאות
עו"ד מיכל אהרוני


מפגש 8 | 20.12.2021

18:30-17:00
כתיבה משפטית תקינה – חלק א:
בין הנושאים שיילמדו: מילות שעבוד וקישור, מילות יחס, התאם במין ובמספר, שם המספר
עו"ד רן לוסטיגמן

מפגש 9 | 27.12.2021

18:30-17:00
כתיבה משפטית תקינה – חלק ב:
בין הנושאים שיילמדו: שלילה, סדר המילים במשפט, פיסוק
עו"ד רן לוסטיגמן

מפגש 10 | 3.1.2022

18:30-17:00
כתיבה משפטית תקינה – חלק ג:
בין הנושאים שיילמדו: כתיב חסר ניקוד, סוגיות בפועל ובשם העצם
עו"ד רן לוסטיגמן

המלאי אזל

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    Back top top דילוג לתוכן