Skip to Content Contact Us

ערב עיון בנושא: בטיחות בענף הבניה והעסקה של עובדים זרים ופלשתינאים בענף

פרטי ההכשרה
המוצר אינו זמין

יום רביעי | 19.4.23 | 15:30-19:45

בית ציוני אמריקה, רח' דניאל פריש 1, תל-אביב

הבטיחות בישראל במיוחד בענף הבניה מהווה עקב אכילס שיש למגר. הרשויות השונות פועלות נחרצות כדי להשריש את העבירות וזאת בדרכים שונות כגון שלילת רישיון או התלייתו העמדה לדין פלילי, עיצומים כספיים, צווי הפסקת עבודה ועוד. כיצד ניתן להתגונן; כיצד יש לנהוג עם הצורך להעסיק עובדים זרים ופלשתינאים; מהם מנגנוני ההגנה ומנגנוני האכיפה והקריטריונים לאכיפה? 

הערב מיועד ליועצים משפטיים לחברות הבניה ,מנכ"לים, סמנכ"לים, ממוניי בטיחות ועוד

מרכזת אקדמית: עו"ד ליאורה ביין-אלון, שותפה מייסדת משרד עורכי דין פרופ' ביין ושות'

פייסבוק בטיחות בענף הבניה

15:30-16:00
התכנסות וכיבוד קל

מנחת הערב: גב' הילית ינאי, כתבת נדל"ן עיתון גלובס

דברי ברכה:
עו''ד עמית בכר, ראש לשכת עורכי הדין

16:00-16:30
אתגרי הבטיחות ובריאות של עובדים זרים ופלשתינאים בענף הבנין - תפיסת אסדרה כמנגנון הגנה, בדגש גם על אחריות היזם
מר רן כהן, מנהל תחום בכיר, מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, משרד העבודה והרווחה

16:30-16:55
תכנית אכיפה כמנגנון הגנה לחברות בניה, מנכ"לים וצוותים הממונים על הבטיחות
עו"ד שירה בס-רוזן, מנהלת מחלקת רגולציה, משרד עורכי דין פרופ' ביין ושות'

16:55-17:25
העסקה בטוחה: סקירה על העסקת זרים ופלשתינאים בענף הבניין ואכיפה מנהלית כלפי מעסיקים שיפרו את דיני הבטיחות בעבודה
עו"ד ענבל משאש, ראש מנהל עובדים זרים, הרשות לאוכלוסין והגירה

17:25-17:55
מדיניות האכיפה והסנקציות שמטיל רשם הקבלנים, קריטריונים להטלת ענישה
מר עמית גריידי, רשם הקבלנים משרד השיכון

17:55-18:30
יחידת פלס-תאונות עבודה בענף הבנייה
סנ"צ ליאת שניידר, להב 433, משטרת ישראל

18:30-19:00
מגמות פסיקת בתי הדין בעבירות בטיחות; הרחבת מעגלי העבריינים; החמרה בענישה
כבוד השופט צבי פרנקל , נשיא בית הדין האיזורי לעבודה
19:00-19:45
מושב בנושא: התמודדות עם אתגרי הזמן והסיכונים; בטיחות והעסקת עובדים זרים ופלשתינאים
מנחות המושב:
עו"ד ליאורה ביין-אלון, שותפה מייסדת משרד עורכי דין פרופ' ביין ושות'
גב' הילית ינאי, כתבת נדל"ן עיתון גלובס
בהשתתפות:
מר רן כהן, מנהל תחום בכיר, מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, משרד העבודה והרווחה
עו"ד שירה בס-רוזן, מנהלת מחלקת רגולציה, משרד עורכי דין פרופ' ביין ושות'
עו"ד ענבל משאש, ראש מנהל עובדים זרים, הרשות לאוכלוסין והגירה
מר עמית גריידי, רשם הקבלנים משרד השיכון

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    Back top top דילוג לתוכן