Skip to Content Contact Us

כנס חד יומי בנושא תובענות ייצוגיות

פרטי ההכשרה
המוצר אינו זמין

מוגבל ל-2 כרטיסים לעו"ד

תוכנית כנס תובענות ייצוגיות אתר
כנס חד-יומי תובענות ייצוגיות
יום חמישי | 5.12.19 | 09:30-16:15
מלון רמדה נתניה
מרכזים אקדמים:
עו"ד שגית בידרמן, סגנית יו"ר (משותפת)  ועדת תובענות ייצוגיות ונגזרות, לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין שגית בידרמן
עו"ד רועי טובל, מרכז תחום צעירים מחוז מרכז
09:00-09:30
התכנסות וכיבוד קל
09:30-09:45
דברי ברכה:
עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין
עו"ד רומי קנבל, יו"ר מחוז מרכז
09:45-11:00
מושב בנושא: תובענות ייצוגיות בעילות של תחרות והגבלים עסקיים בראי פסיקת בתי המשפט 
מנחת המושב: עו"ד שגית בידרמן, סגנית יו"ר (משותפת) ועדת תובענות ייצוגיות ונגזרות, לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין שגית בידרמן
עו"ד עפר מעוז, הממונה מטעם הרשות על נושא התובענות הייצוגיות, רשות התחרות
עו"ד עדי גרנות, משרד עורכי דין נאור-גרשט
עו"ד טליה סולומון, יו"ר (משותפת) ועדת הגבלים עסקיים, לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין הרצוג פוקס נאמן
עו"ד מיכל רוטשילד, משרד עורכי דין ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות'
עו"ד שחר בן מאיר, משרד עורכי דין בן מאיר
עו"ד אסף שובינסקי, משרד עורכי דין יוסי לוי ושות'
11:00-12:15
מושב בנושא: ההשלכות שבהטלת אגרות פתיחת תיק בסכומים גבוהים על התובע הייצוגי
מנחה המושב: עו"ד רועי טובל, מרכז תחום צעירים מחוז מרכז
עו"ד רועי ביטון, יו"ר (משותף) ועדת הגבלים עסקיים, לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין רפפורט, לוין, ביטון
עו"ד נופר טל, יו"ר (משותפת) ועדת הגבלים עסקיים, לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין נופר טל
עו"ד יניב מטלס, משרד עורכי דין מטלס ושות'
12:15-12:30
הפסקת קפה
12:30-13:15
תובענות ייצוגיות ככלי לשינוי חברתי
כבוד השופט (בדימוס) פרופ' יורם דנציגר, לשעבר שופט בית המשפט העליון
13:15-14:15
ארוחת צהרים במסעדת המלון
14:15-15:30
מושב בנושא: ניהול תובענות ייצוגיות לחברי הקבוצה המיוצגת במקרים של הפרת דיני הנגישות – האם תועלת שולית או אפקטיבית?
מנחת המושב: עו"ד מיכל שיק הר-טוב, מנהלת המחלקה המשפטית והמרכז המשפטי לנגישות,
עמותת נגישות ישראל
עו"ד איתן עמרם, יועץ לדיני נגישות, יו"ר הוועדה לקידום זכויות אנשים עם מוגבלות
עו"ד אוהד רוזן, יו"ר (משותף) ועדת הגבלים עסקיים, לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין קלעי, רוזן ושות'
עו"ד רונן קצף, משרד עורכי דין מ. פירון ושות'
עו"ד דנה אמיר-פריד, משרד עורכי דין AYR עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'
עו"ד ערן טמיר, יועץ משפטי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
15:30-16:45
מושב בנושא: הלכת זליגמן – האם אין הכפפה של הרשות השופטת לפרשנות הרשות המנהלית [המפקח על הביטוח] את הדין? שיקולים בעד ונגד
מנחת המושב: עו"ד טל רון, משרד עורכי דין פרל, כהן צדק לצר, ברץ ושות'
עו"ד ירון גולן, סגן בכיר ליועץ המשפטי של רשות שוק ההון
עו"ד בעז בן צור, משרד עורכי דין בעז בן צור ושות'
עו"ד תמי גרינברג, משרד עורכי דין לויתן, שרון ושות'
עו"ד גלעד ברנע, משרד עורכי דין גלעד ברנע
עלות הכנס לעו"ד: 215 ₪
המחיר כולל כניסה לכל המושבים וארוחת צהרים במסעדת המלון
הרשמה:
באתר המדרשה להשתלמות עורכי דין
www.midrashalaw.org.il
או באמצעות מענה טלפוני במס' 1-599-500-606

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    Back top top דילוג לתוכן