Skip to Content Contact Us

השתלמות (4) מקוונת בנושא: מיזוגים ורכישות 2024

פרטי ההכשרה
המוצר אינו זמין

רישום בטל': 03-6361313

בירורים במייל: midrasha@Israelbar.org.il

  • הזכאות לתעודה בכפוף להשתתפות ב-80% מההשתלמות
  • התכנית כפופה לשינויים

משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישותנא לפנות לעו"ד מזל נייגו פיטוסי

mazal.ne@Israelbar.org.il | 03-6361311

פייסבוק מיזוגים ורכישות

מיזוגים ורכישות
החל מ- 1.2.24 | 5 מפגשים | ימי חמישי | 17:00-18:45 | ZOOM

עו‘‘ד אסף נחום
שותף במחלקת חברות וני“ע במשרד עורכי דין הרצוג פוקס נאמן

התכנית נתונה לשינויים | לינק התחברות לזום יישלח ביום ההשתלמות | זכאות לתעודה – השתתפות ב80%- מהשיעורים | 5% הנחה לחברי
מועדון אקסטה-ממברס-במעמד החיוב | משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישות – נא לפנות: לעו"ד מזל נייגו פיטוסי 03-6361311 / mazal.ne@Israelbar.org.il

ריכוז אקדמי: עו’’ד אסף נחום, שותף במחלקת חברות וניירות ערך במשרד עורכי דין הרצוג פוקס נאמן

מטרת הסדנה היא להעניק כלים פרקטיים ויישומיים לעורכי דין בתחום עסקאות המיזוג והרכישה. במסגרת המפגשים, יתוארו נושאים משפטיים ועסקיים עיקריים העולים במסגרת עסקאות מיזוג ורכישה על-פי הדין הישראלי, ובין היתר נדון בנושאים הבאים:

מפגש 1 | 1.2.2024


17:00-17:45
מיזוגים ורכישות, מבנה, שיקולים עיקריים ושלבים מקדמיים | חלק א'
עו"ד אסף נחום, שותף במחלקת חברות וניירות ערך, הרצוג פוקס נאמן

18:00-18:45
מיזוגים ורכישות, מבנה, שיקולים עיקריים ושלבים מקדמיים | חלק ב'
עו"ד אסף נחום, שותף במחלקת חברות וניירות ערך, הרצוג פוקס נאמן

מפגש 2 | 8.2.2024

17:00-17:45
בדיקות נאותות | חלק א'
עו"ד אסף נחום, שותף במחלקת חברות וניירות ערך, הרצוג פוקס נאמן

18:00-18:45
בדיקות נאותות | חלק ב'
עו"ד אסף נחום, שותף במחלקת חברות וניירות ערך, הרצוג פוקס נאמן

מפגש 3 | 15.2.2024

17:00-17:45
סוגיות מרכזיות בהסכמי מיזוג ורכישה | חלק א'
עו"ד אסף נחום, שותף במחלקת חברות וניירות ערך, הרצוג פוקס נאמן

18:00-18:45
סוגיות מרכזיות בהסכמי מיזוג ורכישה | חלק ב'
עו"ד אסף נחום, שותף במחלקת חברות וניירות ערך, הרצוג פוקס נאמן

מפגש 4 | 22.2.2024
17:00-17:45
סוגיות מרכזיות בתקנון והסכמי בעלי מניות | חלק א'
עו"ד רן חי, מנהל משותף , מחלקת חברות ניירות ערך, הרצוג פוקס נאמן

18:00-18:45
סוגיות מרכזיות בתקנון והסכמי בעלי מניות | חלק ב'
עו"ד רן חי, מנהל משותף , מחלקת חברות ניירות ערך, הרצוג פוקס נאמן

מפגש 5 | 29.2.24
17:00-17:45
עסקאות Going Private | חלק ב'
עו"ד ניר דאש, מנהל שותף, מחלקת חברות ניירות ערך הרצוג פוקס נאמן

18:00-18:45
עסקאות Going Private | חלק ב'
עו"ד ניר דאש, מנהל שותף, מחלקת חברות ניירות ערך הרצוג פוקס נאמן

המלאי אזל

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    Back top top דילוג לתוכן