Skip to Content Contact Us

השתלמות מקוונת (34) בנושא: פיצויים בנזקי גוף 2023

פרטי ההכשרה
המוצר אינו זמין

רישום בטל': 03-6361313

בירורים במייל: midrasha@Israelbar.org.il

  • הזכאות לתעודה בכפוף להשתתפות ב-80% מההשתלמות
  • התכנית כפופה לשינויים

משתתפ/ת הזקוקים להתאמת נגישותנא לפנות לעו"ד מזל נייגו פיטוסי

mazal.ne@Israelbar.org.il | 03-6361311

ריכוז אקדמי:
עו"ד ענבר הרשקוביץ, משרד עורכי דין פרויליך פרחי

מפגש 1 | 3.7.23

דברי ברכה

17:00-18:00
חוות דעת אקטוארית ובדיקתה
מר וילד דבור, שירותים אקטואריים בע"מ

18:15-19:15
הכנסות "שחורות" לא מוצהרות
עו"ד אילנה סקר, משרד עורכי דין סקר הולט

מפגש 2 | 17.7.23

17:00-18:00
ניכוי פנסיה בתביעת עיזבון
עו"ד שמעון כץ, משרד עורכי דין ש. כץ י. כץ

18:15-19:15
הדרישה לפתיחת חשבון נאמנות ספציפי לצורך תשלום פיצויי נזקין ע"י חברות הביטוח
עו"ד אורית יוסף אביב, משרד עורכות דין אורית יוסף אביב

מגיב: עו"ד אריאל פרויליך, עו"ד אריאל פרויליך, משרד עורכי דין פרויליך פרחי

מפגש 3 | 24.7.23

17:00-18:00
ציוד נכים ואביזרי ניידות
עו"ד ענבר הרשקוביץ, משרד עורכי דין פרויליך פרחי

18:15-19:15
"הרצחת וגם ירשת" – האם יש מקום להתחשב בקיצור\הארכה של תוחלת
חיים בהערכת הפיצוי? _תשלום עיתי) הפיצוי ב"שנים האבודות"
עו"ד אריאל פרויליך, משרד עורכי דין פרויליך פרחי

מפגש 4 | 31.7.23

18:00-19:15
חישוב פיצוי לעיזבון של מנוח\ה ללא תלויים, הלכת פינץ או הלכת סושרד
עו"ד ענבר הרשקוביץ, משרד עורכי דין פרויליך פרחי

 

מפגש 3 | השלמה 7.8.23

17:00-18:00
ציוד נכים ואביזרי ניידות
עו"ד ענבר הרשקוביץ, משרד עורכי דין פרויליך פרחי

18:15-19:15
"הרצחת וגם ירשת" – האם יש מקום להתחשב בקיצור\הארכה של תוחלת
חיים בהערכת הפיצוי? _תשלום עיתי) הפיצוי ב"שנים האבודות"
עו"ד אריאל פרויליך, משרד עורכי דין פרויליך פרחי

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    Back top top דילוג לתוכן