Skip to Content Contact Us

סוגיות פרקטיות בהתחדשות עירונית– פינוי בינוי

פרטי ההכשרה
המוצר אינו זמין

מוגבל ל-2 לעו"ד

התכנית התחדשות עירונית פינוי בינוי אתר
כנס חד-יומי:
סוגיות פרקטיות בהתחדשות עירונית פינוי בינוי
יום רביעי | 12.02.20 | 00:61-03:80
אולם אירועים בלו קאסל, אשדוד
מרכזת אקדמית:
עו"ד מירי סטולרו-הידוקובסקי
08:30-09:00
התכנסות וארוחת בוקר קלה
09:00-09:15
דברי ברכה
עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין
עו"ד אלעד דנוך, יו"ר מחוז דרום
09:15-10:45
מושב בנושא: סוגיות פרקטיות בהתחדשות עירונית – שינוי המגמה ביחס לדייר סרבן, ניוד זכויות בנייה, התנהלות מול רשויות, היטלי השבחה, מטלות ציבוריות וקבוצות רכישה
מנחת המושב: עו"ד מעיין ביטון, משרד עורכי דין מעיין ביטון ושות'
עו"ד טדי מנשה, משרד עורכי דין טדי מנשה ושות'
עו"ד אברהם ללום, יו"ר (משותף) פורום קניין ומקרקעין, לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין אברהם ללום ושות'
עו"ד אנטון קוזין, משרד עורכי דין קוזין ושות'
עו"ד ירון אזולאי, משרד עורכי דין ירון אזולאי
מר שלומי בן עזרי, מנכ"ל התאחדות הקבלנים, מחוז שפלה
11:00-12:30
מושב בנושא: חידושים במיסוי מקרקעין בנושא התחדשות עירונית – פינוי-בינוי, מכירות יזמים ומלכודות מע"מ
מנחת המושב: עו"ד מירי סטולרו-הידוקובסקי, משרד עורכי דין מירי סטולרו ושות'
עו"ד יוסי אלישע, יו"ר (משותף) פורום מסים, לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין יוסי אלישע קלדרון ושות'
עו"ד אופיר סעדון, משרד עורכי דין מאיר מזרחי ושות'
עו"ד מוקי גורפיין, משרד עורכי דין מוקי פורר בר-דיין
עו"ד מאיה ניטקה, משרד עורכי דין אודי ברזלי
12:30-13:30
ארוחת צהריים
13:30-15:00
מושב בנושא: עסקאות במנהל מקרקעי ישראל: משקים חקלאיים – דמי שימוש, רכישת קרקעות, הארכת תקופת חכירה, הקניית בעלות ומיסוי בעסקאות מנהל
מנחה המושב: עו"ד צבי שני, משרד עורכי דין צבי שני
עו"ד אבנר חן, סגן מנהלת מיסוי מקרקעין, רחובות
עו"ד אלי סלהוב, משרד עורכי דין תמיר יחיא את אלי סלהוב
עו"ד יוסי אלישע, יו"ר (משותף) פורום מסים, לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין יוסי אלישע קלדרון ושות'
15:15-16:15
תכנוני מע"מ בעסקאות התחדשות עירונית
עו"ד טלי ירון-אלדר, נציבת מס הכנסה לשעבר, משרד עורכי דין ירון-אלדר, פלר, שוורץ ושות'
התכנית כפופה לשינויים | הזכאות לתעודה בכפוף להשתתפות ב-80% מההשתלמות
עלות הכנס לעו"ד: 149 ₪
הרשמה:
באתר המדרשה להשתלמות עורכי דין
www.midrashalaw.org.il
או באמצעות מענה טלפוני במס' 1-599-500-606

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    Back top top דילוג לתוכן